BEL ONS 24/7

013 - 302 01 71

E-MAIL

info@taxidirecttilburg.nl

Privacy statement

Privacy statement Taxi Direct Tilburg

Taxi Direct Tilburg gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Taxi Direct Tilburg verwerkt persoonsgegevens van u zodra u op de website het contactformulier invult of u aanmeldt in de applicatie. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adres (vertrek en bestemming)

Doel verwerking persoonsgegevens
Taxi Direct Tilburg verwerkt deze persoonsgegevens om u te informeren over de diensten en voor de eventuele totstandkoming van een door Taxi Direct Tilburg geleverde dienst (zoals korting op een drankje of toegang tot een evenement). Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om de applicatie van Taxi Direct Tilburg te verbeteren en om u relevante aanbiedingen te kunnen bieden.

Uitwisseling van gegevens
Taxi Direct Tilburg draagt uw persoonsgegevens in beginsel nooit zonder uw toestemming over aan derden.

Beveiliging en bewaartermijn van persoonsgegevens
Taxi Direct Tilburg zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Taxi Direct Tilburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking is vereist.

Uw privacyrechten
In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:
* U wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken
* U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen
* U wilt persoonsgegevens laten verwijderen
* U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken
* U wilt bezwaar maken

Uw verzoek kunt u via het e-mailadres info@taxidirecttilburg.nl.

Tel: +31133020171
Mob: +31640082003
E-mail: info@taxidirecttilburg.nl

Zakelijk:
KvK-nummer : 67927823
BTW-nummer: NL222686248B01
Bank: NL14INGB0007659179

DOWNLOADS - ALGEMENE VOORWAARDEN & CONDITIES